Foils & Wraps

1–of 16 156 items
Image
SKU
Product
Rating
Price
Item No: 116604
 • CS/PK Size: 100/100, Default UM is PK
 • CS/PK Size: 100/100, Default UM is PK
 • 7.65 lbs / 11.10x13.60x21.10 (L x W x H)
 • Country of Origin: USA
 • Prop 65 Labeled: NO
Item No: 110166
 • CS/PK Size: 2/2, Default UM is PK
 • CS/PK Size: 2/2, Default UM is PK
 • 4.50 lbs / 0.00x0.00x0.00 (L x W x H)
 • Country of Origin: USA
 • Prop 65 Labeled: YES
Item No: 109878
 • CS/PK Size: 12/12, Default UM is PK
 • CS/PK Size: 12/12, Default UM is PK
 • 2.35 lbs / 13.20x9.70x9.50 (L x W x H)
 • Country of Origin:
 • Prop 65 Labeled: YES
Item No: 710059
 • CS/PK Size: 24/24, Default UM is PK
 • CS/PK Size: 24/24, Default UM is PK
 • 2.20 lbs / 0.00x0.00x0.00 (L x W x H)
 • Country of Origin: KOREA
 • Prop 65 Labeled: YES
Item No: 116504
 • CS/PK Size: 12/12, Default UM is PK
 • CS/PK Size: 12/12, Default UM is PK
 • 1.30 lbs / 10.20x5.40x10.10 (L x W x H)
 • Country of Origin:
 • Prop 65 Labeled: NO
Item No: 555559
 • CS/PK Size: 12/12, Default UM is PK
 • CS/PK Size: 12/12, Default UM is PK
 • 22.00 lbs / 0.00x0.00x0.00 (L x W x H)
 • Country of Origin: CHINA
 • Prop 65 Labeled: YES
Item No: 555556
 • CS/PK Size: 25/25, Default UM is PK
 • CS/PK Size: 25/25, Default UM is PK
 • 8.80 lbs / 0.00x0.00x0.00 (L x W x H)
 • Country of Origin: CHINA
 • Prop 65 Labeled: YES
Item No: 555557
 • CS/PK Size: 25/25, Default UM is PK
 • CS/PK Size: 25/25, Default UM is PK
 • 11.22 lbs / 0.00x0.00x0.00 (L x W x H)
 • Country of Origin: CHINA
 • Prop 65 Labeled: YES
Item No: 555558
 • CS/PK Size: 25/25, Default UM is PK
 • CS/PK Size: 25/25, Default UM is PK
 • 11.44 lbs / 0.00x0.00x0.00 (L x W x H)
 • Country of Origin: CHINA
 • Prop 65 Labeled: YES
Item No: 555555
 • CS/PK Size: 25/25, Default UM is PK
 • CS/PK Size: 25/25, Default UM is PK
 • 8.14 lbs / 0.00x0.00x0.00 (L x W x H)
 • Country of Origin: CHINA
 • Prop 65 Labeled: YES
Item No: 109104
 • CS/PK Size: 24/24, Default UM is PK
 • CS/PK Size: 24/24, Default UM is PK
 • 8.26 lbs / 0.00x0.00x0.00 (L x W x H)
 • Country of Origin:
 • Prop 65 Labeled: NO
Item No: 108820
 • CS/PK Size: 35/35, Default UM is PK
 • CS/PK Size: 35/35, Default UM is PK
 • 13.60 lbs / 12.50x9.20x14.00 (L x W x H)
 • Country of Origin: USA
 • Prop 65 Labeled: NO
Restock expected on 10/30/2021
Item No: 108575
 • CS/PK Size: 40/40, Default UM is PK
 • CS/PK Size: 40/40, Default UM is PK
 • 19.30 lbs / 11.50x18.20x11.30 (L x W x H)
 • Country of Origin: USA
 • Prop 65 Labeled: YES
Restock expected on 10/30/2021
Item No: 108576
 • CS/PK Size: 24/24, Default UM is PK
 • CS/PK Size: 24/24, Default UM is PK
 • 19.60 lbs / 18.60x11.80x11.30 (L x W x H)
 • Country of Origin: USA
 • Prop 65 Labeled: YES
Item No: 117512
 • CS/PK Size: 36/36, Default UM is PK
 • CS/PK Size: 36/36, Default UM is PK
 • 13.82 lbs / 0.00x0.00x0.00 (L x W x H)
 • Country of Origin: CAMBODIA
 • Prop 65 Labeled: YES
Item No: 117513
 • CS/PK Size: 36/36, Default UM is PK
 • CS/PK Size: 36/36, Default UM is PK
 • 8.20 lbs / 12.60x16.10x9.20 (L x W x H)
 • Country of Origin: COLOMBIA
 • Prop 65 Labeled: YES
Menu
877-500-9994